Firemní vystoupení (2019)

Jak se mohou na konferenci prezentovat firemní účastníci?

Firemní účastníci si mohou vybrat tyto úrovně sponzoringu:

 • generální sponzor (pro rok 2019 firma Microsoft)
 • zlatý sponzor
 • stříbrný sponzor
 • vystavovatel

Firemním účastníkům nabízíme následující možnosti prezentace na konferenci:

 • firemní přednáška
 • firemní workshop
 • firemní stánek
 • vložení tištěných materiálů do tašek účastníků (230 ks)
 • barevný inzerát ve sborníku konference
 • logo na webu konference
 • umístění reklamního panelu

Kompletní přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v přiloženém souboru. Podmínky účasti generálního sponzora budou vždy dohodnuty individuálně, níže tedy nejsou specifikovány.

Firemní vystoupení

Kdy budete moci na konferenci vystoupit?

Firemní účastníci v kategorii stříbrný a zlatý sponzor mohou vystoupit s přednáškou již první den konference odpoledne, kdy neprobíhá žádný paralelní program.

Všichni firemní účastníci mohou vystoupit s přednáškou či workshopem druhý den konference v rámci Veletrhu firem. Tato sekce bude do programu konference zařazena ve středu dopoledne. V této době budou probíhat především firemní příspěvky a účastníci konference budou mít také prostor pro návštěvu firemních stánků.

Jak přihlásit přednášku nebo workshop?

Anotace příspěvků odevzdávejte po přihlášení na portál Počítač ve škole v menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky) nejpozději do 20. března 2019.

Prostory pro stánek

Velikost prostoru pro stánek závisí na kategorii sponzora a je uvedena v přehledu nabízených služeb pro sponzory. Prostory pro firemní stánky jsou v klasických školních učebnách v budově gymnázia. Zlatým a stříbrným sponzorům nabízíme prostor pro firemní stánek i během 1. dne konference v kulturním domě v předsálí.

Materiály do tašek účastníků

Všichni firemní účastníci mohou zaslat nejpozději do 9. dubna 2019 tištěné reklamní materiály pro vložení do tašek účastníků. Předpokládáme kompletaci 230 ks konferenčních tašek.  Adresu pro zaslání materiálů najdete v sekci Kontakt.

Barevný inzerát ve sborníku konference

Umístění barevného inzerátu do sborníku anotací konference nabízíme stříbrným sponzorům (1 stránka A4) a zlatým sponzorům (2 stránky A4). Tento inzerát je třeba zaslat nejpozději 25. března 2019 p. Tomáši Feltlovi (t.feltl@tfsoft.cz).

Inzerát by měl splňovat následující parametry:

 • barevnost CMYK
 • formát A4 (možno na spad, spad alespoň 3 mm)
 • souborový formát vhodný k ofsetovému tisku (PDF, AI, ...)
 • vazba sborníku bude drátěná - vzhledem k perforaci pro vazbu ponechat alespoň 1 cm od okrajů čistého formátu bez textu a bez grafiky, které by uškodilo "procvaknutí" a vazba.

Firemní logo

Každý firemní účastník může na portálu konference zveřejnit své firemní logo. V případě zájmu logo zašlete správci webu konference (Tomáš Feltl, t.feltl@tfsoft.cz). Vždy zveřejňujeme firemní loga, v případě zájmu také paralelně produktová loga.

Technické vybavení místností pro přednášky a workshopy

 • dataprojektor
 • bezdrátové připojení k internetu
 • ozvučení

Pokud potřebujete k vašemu vystoupení interaktivní tabuli nebo tabletovou učebnu, prosíme, uveďte tento požadavek při registraci.

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo v tabletových učebnách.

Požadavky na software

Z prezentačních programů bude k dispozici kancelářský balík OfficeLibre Office a Adobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Internet Explorer, Edge, Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích. V učebnách s interaktivní tabulí ACTIVboard bude navíc nainstalován software ACTIVInspire, v učebnách s interaktivní tabulí SMARTboard bude k dispozici software SMARTnotebook.

Požadavek na instalaci jakéhokoli software (s výjimkou výše uvedeného) je třeba uvést při registraci vystoupení a zkonzultovat se správcem sítě (Jiří Padalík, podpora@gynome.cz)Požadavky je třeba přednést s dostatečným předstihem, nejpozději do 8. dubna 2019.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci software v průběhu konference.