2020

Animace ve výuce cizích jazyků

Animační technika stop-motion je vhodným nástrojem pro vlastní tvorbu žáků. Díky aplikacím pro tablet či mobilní telefon mohou žáci tvořit krátké animace, nebo i celé animované filmy. Ukážeme si základy práce s aplikacemi tohoto typu a předvedeme si praktické příklady vhodné pro výuku cizího jazyka. Získáte konkrétní tipy na sestavení jednoduchého animačního studia téměř zadarmo, které bez problémů sestavíte přímo ve škole. Pomocí animací vytvoříme například mluvící hodiny, jednoduchý slovníček na vybrané téma, nebo i krátký příběh.

 

Bádáme s robotem Sphero

2 motory, gyroskop, akcelerometr, voděodolnost, nárazuvzdornost … docela dost věcí na jednu robotickou kouli a taky dost věcí na to, aby jsme podpořili zájem dětí o přírodní vědy. Vyzkoušíme si práci s robotickou koulí Sphero SPRK+ a představíme vám konkrétní příklady pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a také v neformálním vzdělávání. Robotická koule se dá využít u žáků mladšího věku k jednoduchému zkoumání, u starších pak již využíváme vestavěná čidla a na jejich základě programujeme její chování.  

Apple Třída - jak efektivně ovládat žákovské tablety při výuce

Nástroj Apple třída je bezplatný nástroj (součást operačního systému iOS), pomocí kterého můžete vzdáleně kontrolovat žákovské iPady během výuky. Dokážete na nich spustit konkrétní aplikace, uzamknout je pouze na jednu aplikaci, vypnout zvuk, promítnout obsah obrazovky na projektor, odeslat hromadně žákům soubory, nebo od nich získat jejich práci, ale také tablet úplně vypnout. Na workshopu si vyzkoušíte práci na žákovském iPadu spravovaného pomocí aplikace Apple Třída a dále s ověřenými postupy práce s tímto nástrojem přímo z výuky.

 

Učitel-informatik? Otevřené ICT nástroje pro inovativní výuku jazyků.

V našem workshopu ukážeme příklady z roční asistence zaměřené konkrétně pro potřeby učitelek a učitelů zaměřujících se především na inovativní výuku v jazyků pomocí IT. 

Chceme učitele vtáhnout do neuvěřitelně spletitého světa internetu jako pomocníka při tvorbě příprav, zdroje aplikací motivujících studenty k aktivní participaci na výuce (hlasování o problémech / tématech, reflexi vlastních vstupních prekonceptů atd.) a samozřejmě jako komunikačního média.

Projekt ROSIE pomáhá učitelům jazyků. Odpovědné inovace ve školství 21. století

Přednáška s názvem "Projekt ROSIE pomáhá učitelům jazyků. Odpovědné inovace ve školství 21. století" je určena zájemcům ze všech oborů. Její téma je průřezové, moderní a vysoce aktuální. Vychází z výsledků právě finišujícího evropského projektu ROSIE pracujícího s konceptem RRI - Responsible Research and Innovation (Odpovědný výzkum a inovace).

Možnosti zapojení škol do mezinárodních aktivit: Erasmus+ a eTwinning

Chcete motivovat sebe i Vaše žáky tím, že budete dělat něco netradičního, nového a zajímavého? Máte zájem využívat informační a komunikační technologie ke zkrácení vzdáleností a umožnit žákům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty (nejen) Evropy? Rádi byste se seznámili a vyměnili si nápady s jinými učiteli a obohatili tak své zkušenosti? Zajímá Vás, jak rozvinout spolupráci v rámci Vaší školy, zavést mezipředmětové vyučování a rozšířit si tímto způsobem vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru? A při tom všem si třeba i zlepšit znalost cizího jazyka?

Datová Lhota: Animovaný seriál pro děti z 1. stupně o fungování počítačů a internetu

Vědí děti z 1. stupně, že počítač nemá mozek a že internet není nahraný na jejich telefonu? Mají představu, jak se video jejich oblíbeného youtubera ocitne na jejich telefonu? Tuší, že fotka je menší než video a že když si toho postahují moc, musí to z počítače zase vymazat? Chápou, k čemu je na počítači dobrý antivirus a aktualizace?

Robot Ludvík na koncertech PKF (prague philharmonia) dětem

V rámci spolupráce FEL ČVUT v Praze s PKF (Prague Philharmonia) dětem vznikl robot Ludvík sestavený ze stavebnic LEGO Mindstorms EV3. PKF – Prague Philharmonia je v České republice průkopníkem na poli dětských edukačních programů a koncertů. Věnují velkou péči tomu, aby programy koncertů odpovídaly věku a způsobu komunikace malých návštěvníků, aby zaujaly i temperamentní neposedy (https://www.pkf.cz/koncertyprodetivrudolfinu/).

Vzdělávání v USA v digitálním věku

Březen 2020 jsem měl strávit cestováním po pěti státech USA, abych zde v rámci studijního pobytu organizovaného ministerstvem zahraničí Spojených států amerických navštívil školy, univerzity, radnice, ministerstva, neziskové organizace a firmy, které se nějakým způsobem zaměřují na využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Součástí International Visitor Leadership Program (IVLP) nebyly jen návštěvy institucí, ale také rodin a místních komunit. Do plánu ale zasáhla celosvětová pandemie, takže ve finále bylo mnohé trochu jinak. 

SAM Labs - blokové kódování v aplikaci SAM Blockly

Praktický workshop se stavebnicí SAM Labs, kde si účastníci vyzkouší práci s bluetooth bezdrátovými bloky. Programovat budeme v aplikaci SAM Blockly (Google Workbench), která nabízí blokové programování a je určena pro druhý stupeň ZŠ nebo pro pokročilé kódování. SAM Labs je jedním z výrazných představitelů koncepce STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts a Mathematics), která je nyní v popředí pro přípravu dovedností a kompetencí pro 21. století. Přijďte si na workshop vyzkoušet blokové programování se SAM Labs!