Karmen3D - řešení pro efektivní zapojení 3D tisku do výuky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Karmen3D
Abstrakt

Karmen3D - řešení pro efektivní zapojení 3D tisku do výuky

3D tisk je mezi studenty i vyučujícími stále populárnější. Alespoň jednu tiskárnu má dnes vedle technických vysokých škol i mnoho gymnázií, středních škol a učilišť. Studenti tak získávají náskok v době, kdy popularita a využití aditivní výroby stále roste. Nevýhodou většiny běžných 3D tiskáren je, že vyučující musí zařízení stále osobně kontrolovat a žáci nemohou tiskové úlohy nahrávat přímo do tiskové fronty. Což je velmi náročné na čas i tiskový materiál.

Cílem projektu Karmen je zpřístupnit 3D tiskárny a tiskovou frontu odkudkoliv. Cloudová služba Karmen, k níž se vyučující i žáci hlásí svými přístupovými údaji přes zabezpečené připojení, poskytuje dokonalý přehled o všech tiskárnách z jednoho uživatelského rozhraní na počítači, tabletu, či mobilním telefonu. Tiskové úlohy lze velmi jednoduše plánovat, kontrolovat, případně zastavit. Žáci zase přesně ví, kdy přijde jejich tisk na řadu a zda se něco nepokazilo. Karmen je z velké části otevřené řešení, studenti tak mohou nahlédnout do fungování celé aplikace a sledovat, jak takový moderní software vzniká a funguje.

Rádi Vám na naší přednášce či u našeho stánku ukážeme, jak je obsluha tiskáren přes Karmen jednoduchá a jakou úsporu času a nervů přináší. Do konce roku 2020 pak budete mít možnost Karmen ve své škole bezplatně vyzkoušet.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast