2020

Mediální výchova v praxi

Na Smíchovské SPŠ vznikl unikátní projekt Mediální dům Preslova. Jde o vlastní mediální dům, jehož obsah tvoří výhradně studenti, a také ho výhradně studenti řídí. Mediální dům Preslova spolupracuje s MŠMT na propagaci Strategie 2030+. Zároveň se na Smíchovské SPŠ místo předmětu Výpočetní technika vyučuje v prvním a druhém ročníku předmět Prezentační dovednosti, kde se neučí studenti používat programy, ale využívat programy. Proto musí vytvořit reportáž, rozhovor, motivační dopis apod., a to samé poté i za pomoci videa.

Jak motivovat studenty a zapojit je do chodu školy? (prezentuje Radko Sáblík a studenti)

Aktivní studenti na Smíchovské SPŠ mají možnost ovlivňovat dění na škole, u kulatých stolů spolu s učiteli a absolventy tvořit vize školy, zastupovat školu v jednání se sociálními partnery v České republice i v zahraničí. Také mohou vytvářet své projekty, sestavovat si k tomu týmy, ty vést. Nebo zakládat při škole Startupy. Na Smíchovské SPŠ vzniklo například vývojářské Studio 301 a vývojářské Studio 301 s.r.o, ale také vlastní Mediální dům Preslova, který mimo jiné spolupracuje s MŠMT na propagaci Strategie 2030+.

Moderních technologií a IoT se není třeba bát

Praktická ukázka IoT technologií. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si práci se senzory, bezdrátovou síti pro zařízení Internetu věcí, zobrazování dat a další práci s daty. Dozví se zajímavá fakta o SmartHome a SmartCity konceptech. Vše v hravé formě. Pro účast nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti s IoT. 

 

Chytrá města nejsou jen o technologiích

Internet věcí, IoT, propojuje zařízení denní potřeby, které spolu komunikují a vzájemně se ovlivňují. Mluví se o chytrých domech a chytrých městech, a mnozí za tím vidí především uplatnění moderních technologií. Skutečná města budoucnosti, chytrá města, však jsou o něčem jiném. Mají lidem poskytovat potřebné informace pro jejich kvalitní rozhodování na základě faktů, nikoli emocí, navrhovat optimální řešení problémů, dělat město efektivnější a komfortnější. Jak tedy může vypadat život za nepříliš dlouhou dobu?  

 

Virtuální realita dokáže ošálit naše smysly i vzbudit naše emoce

Návštěvníci workshopu si budou moci tvrzení v jeho názvu ověřit na vlastní kůži. Budou moci uskutečnit virtuální prohlídku koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau, pevnosti Terezín kolem roku 1800, podívat se na další aplikace, vzniklé ve Smíchovské SPŠ. Také si budou moci vyzkoušet, zda se dokáží projít po prkně, vysunutém nad mrakodrapem, a byť ví, že stojí na zemi, zda o tom dokáží přesvědčit i svůj mozek.  

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík a studenti, Smíchovská střední průmyslová škola

Virtuální realita vyvolá emoce a osloví studenty lépe než suchý výklad učitele

Na Smíchovské SPŠ vznikl unikátní projekt, kterým je virtuální prohlídka koncentračních táborů v Osvětimi, konkrétně Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Uživatel této aplikace se ocitá uprostřed hrůzného místa, může spatřit nejen objekty, ale i typické scény, které se k tomuto místu váží. Jeden z pedagogů Karlovy University virtuální prohlídku popsal slovy: „Pět minut v modelu vydá za pět hodin četby.“ Jak tedy vhodně využít virtuální reality pro vzbuzení zájmu studentů a pro přiblížení takových témat, jakými je třeba právě holocaust?

 

AR výuka

Již studenti střední školy, konkrétně Smíchovské SPŠ, dokáží vytvořit tak zvané „Harry Potterovské noviny“, kdy jsou schopni vymodelovat jakýkoli předmět, obrázek i scenérii a přes mobilní aplikaci a rozšířenou realitu mu vdechnout život. Mají vytvořen odkaz s názvem „AR výuka“, kde jsou ukázky toho, jak by bylo možné využít mobilní telefony ve výuce. Vysvětlí a ukáží, jak se dá takový obsah vyrobit i použít. Účastníci workshopu si vše budou moci sami vyzkoušet. 

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík a studenti, Smíchovská střední průmyslová škola

Zakazovat mobilní telefony nebo je raději využít k větší názornosti výuky?

Nejen v České republice se často diskutuje o mobilních telefonech na školách, mnohé školy je přímo zakazují, byť Česká školní inspekce vydala opačné stanovisko. Přitom však mobilní telefon může být výborným pomocníkem pro větší názornost a atraktivitu výuky, a to nejen jako zdroj informací, ale i za využití rozšířené reality. V rámci aplikace v mobilu ožívají vymodelované obrázky, obrázky ve 2D se mění v obrazy ve 3D a předměty se mohou pohybovat.

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola

Představení Strategie 2030+ (prezentuje Radko Sáblík)

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ, byl jmenován jedním z osmi členů expertní skupiny ustanovené ministrem školství, aby připravila obsah vize vzdělávání v českém školství pod názvem Strategie 2030+. Radko Sáblík byl garantem Strategického cíle 1, tedy vzdělávání pro profesní, osobní a občanský život, a částečně i Strategické linie 1, tedy změny obsahu a forem vzdělávání. Jeho vizí je seškrtat obsah probírané látky na polovinu, a ten zbytek procvičovat, opakovat a aplikovat, aby si poznatky žáci a studenti uložili do dlouhodobé paměti.

Prusa Research: Vymodelujte si vlastní klíčenku a vytiskněte ji na 3D tiskárně (pro úplné začátečníky)

Během workshopu si stručnou formou představíme jeden z praktických projektů, který později zvládnete s žáky snadno absolvovat během 90 minut. Jeho cílem je zprostředkovat úvodní praktickou zkušenost se všemi nedílnými aspekty 3D tisku, tedy s 3D modelováním, nastavováním parametrů tisku v tzv. sliceru a s obsluhou 3D tiskárny. Získáte učební materiály související s projektem, kterými se můžete inspirovat, nebo je rovnou využít ve výuce. Úspěšní absolventi si odnesou vlastní klíčenku :)