Představení Strategie 2030+ (prezentuje Radko Sáblík)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ, byl jmenován jedním z osmi členů expertní skupiny ustanovené ministrem školství, aby připravila obsah vize vzdělávání v českém školství pod názvem Strategie 2030+. Radko Sáblík byl garantem Strategického cíle 1, tedy vzdělávání pro profesní, osobní a občanský život, a částečně i Strategické linie 1, tedy změny obsahu a forem vzdělávání. Jeho vizí je seškrtat obsah probírané látky na polovinu, a ten zbytek procvičovat, opakovat a aplikovat, aby si poznatky žáci a studenti uložili do dlouhodobé paměti. Podle průzkumů si totiž již po poměrně krátké době pamatují z probíraného učiva, nejčastěji frontální výukou a následného zkoušení, pouhých 2 až 15 %. I pokud vezmeme horní hranici těchto průzkumů, jde o velmi nízkou efektivitu současného převažujícího způsobu vzdělávání.

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola

Stupeň školy

Vzdělávací oblast