Zakazovat mobilní telefony nebo je raději využít k větší názornosti výuky?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Nejen v České republice se často diskutuje o mobilních telefonech na školách, mnohé školy je přímo zakazují, byť Česká školní inspekce vydala opačné stanovisko. Přitom však mobilní telefon může být výborným pomocníkem pro větší názornost a atraktivitu výuky, a to nejen jako zdroj informací, ale i za využití rozšířené reality. V rámci aplikace v mobilu ožívají vymodelované obrázky, obrázky ve 2D se mění v obrazy ve 3D a předměty se mohou pohybovat.

 

Prezentuje Ing. Radko Sáblík, Smíchovská střední průmyslová škola

Stupeň školy

Vzdělávací oblast