2019

Europass - dodatek k osvědčení

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

Školy je mohou přímo generovat z databáze edo.europass.cz.

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze. Dokumenty v pdf lze poslat absolventům mailem nebo je zveřejnit na webových stránkách nebo facebooku školy.

On-line podpora pro učitele (Green Wheels a Europass)

Národní ústav pro vzdělávání je zapojen do mezinárodního projektu Green Wheels, v jehož rámci vznikla celá řada on-line inovativních materiálů a podkladů pro výuku v oblasti údržby, servisu a oprav elektrických a hybridních vozidel. Vytvořené materiály byly přeloženy do češtiny a pilotně ověřeny ve výuce na Střední škole automobilní Holice, a to jak ve třídách, tak ve školních dílnách.

Příjem konferenčních příspěvků byl ukončen, příspěvky do sborníku stále přijímáme

Děkujeme vám všem za bohatou nabídku konferenčních příspěvků. Všechny sekce jsou již zcela naplněny, příjem přednášek a workshopů byl ukončen.

Organizátoři již dnem i nocí pracují na sestavení finální verzi programu, který bude zveřejněn počátkem dubna.

Stále však přijímáme vaše příspěvky do sborníku.

RVP a kybernetická bezpečnost

Na základě zkušeností z přednášek, realizovaných v celé řadě škol a institucí se domníváme, že navrhovaná změna, kdy je informatické myšlení uvažováno jako hlavní náplň samostatného předmětu, ani zdaleka nepokrývá všechny potřeby současné společnosti. Není dost dobře možné vyloučit výše uvedené problémy z výuky a nechat jejich probrání na „náhodě“.

Chytrý 3D tisk ve školách: představujeme YSoft be3D eDee (PVS12)

Ve Y Softu již 18 let pomáháme firmám, nadnárodním korporacím, ale i školám s řízením tiskáren, snižováním nákladů na tisk a zabezpečením dokumentů. Naše zkušenosti s papírovým tiskem jsme před pár lety přenesli i do světa 3D tisku. Naše přednáška Vám představí YSoft be3D eDee – kompletní řešení pro 3D tisk ve školách, které na českém trhu dodává a servisuje Konica Minolta. Uzavřená tisková komora, autentizační systém, platby a ucelená správa tisku jsou hlavní výhody řešení, které dnes školám usnadňuje zapojení 3D tisku do výuky. Přijďte si o nich poslechnout více.

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (PVS3)

1. Národní a krajské kabinety Informatika a ICT  (Mgr. Josef Slovák, týmový manažer  aktivity Kabinety)

2. Síť krajských ICT metodiků (Mgr. Pavel Pecník, metodik specialista aktivity Kabinety)

Národní institut pro další vzdělávání, projekt SYPO, Senovážné nám. 25, Praha

Ad1

Jak vzniká filmová loutka? (vede Cyril Podolský)

Workshop je postaven na maximálně 10-ti pracovních skupinách až po 4 lidech (celkem tedy max. 40 účastníků), kteří se zúčastnili předchozí přednášky o animaci. Každá skupinka vyrobí vlastní neprofesionální, ale funkční filmovou loutku. Účastníci se dozvědí, jak se vyrábí profesionální filmová animační loutka (od nápadu, přes výtvarný návrh až k samotné realizaci). Zjistí, kde lze postup výroby zjednodušit tak, aby výroba loutky byla realizovatelná v neprofesionálních podmínkách a prostředí a přitom byla technicky způsobilá k filmové animaci.