Návrhy vystoupení Počítač ve škole 2020

Název Prezentující/autoři Typ
O2 Chytrá škola aneb Na internetu bezpečně a chytře Marie Mališková firemní přednáška
Inovujeme Metodický portál RVP.CZ. Novinky na Metodickém portálu RVP.CZ Lenka Urbanová, Mgr. Ivo Krobot přednáška
Možnosti zapojení škol do mezinárodních aktivit: Erasmus+ a eTwinning Mgr. Martina Kupilíková přednáška
Atlas od Mapy.cz S Atlasem on-line kolem světa Ivana Pechová přednáška
Web oPocitacich.cz oPocitacich.cz - hybridní učebnice digitálních technologií podle RVP INF2020 Ing. Pavel Roubal workshop
Vzorová lekce aktivní STEM výuky s tématem Kvalita vnitřního klimatu Ing. Alan Fabik firemní workshop
Aktivní STEM výuka pomocí IoT projektů HARDWARIO Ing. Alan Fabik firemní přednáška
Studenti a YSoft be3D Akademie Karolína Šauerová firemní workshop
TOGlic - super aktivity pro nezapomenutelné hodiny Týmová výuka s tablety - praktické ukázky aktivit Petr Slípek firemní workshop
Snímače biosignálů lékařských přístrojů Ing. Bronislav BALEK workshop
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Brně Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovi univerzity v Brně Ing. Bronislav BALEK přednáška
Digitální vize školy aneb příklady z DigiKoalice inspirují Mgr. Petr Naske přednáška
Novinky z Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Petr Naske přednáška
Gramotnosti.PRO Digitálně napříč předměty - jak na to a kde hledat inspiraci Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Fanfulová workshop
Revize ICT kurikula 2020 Mgr. Daniela Růžičková přednáška
Procvičování angličtiny hravě a efektivně s Umíme anglicky Miroslav Mráz přednáška
3D tisk a podpora polytechnické výuky a podnikavosti Miroslav Mráz přednáška
Komplexní řešení 3D tisku pro školní prostředí a zkušenosti z Gymnázia Polička Karolína Šauerová firemní přednáška
3D tisk při výuce chemie? Tomáš Feltl workshop
Prusa Research: Modelujeme a tiskneme 3D město - využití 3D tisku při kolektivní práci ve třídě (pro mírně pokročilé) Pavel Pelčák firemní workshop