2020

SAM Labs - vizuální kódování v aplikaci SAM Space

Praktický workshop se stavebnicí SAM Labs, kde si účastníci vyzkouší práci s bluetooth bezdrátovými bloky. Programovat budeme v aplikaci SAM Space, která nabízí vizuální programování a je určena pro první stupeň ZŠ nebo pro úplný úvod do kódování. SAM Labs je jedním z výrazných představitelů koncepce STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts a Mathematics), která je nyní v popředí pro přípravu dovedností a kompetencí pro 21. století. Přijďte si na workshop vyzkoušet vizuální programování se SAM Labs!

SAM LABS jako komplexní nástroj pro rozvoj informatického myšlení a programování

Prezentace představí stavebnici SAM Labs a její využití v oblasti informatického myšlení, algoritmizace, robotiky a programování – a to pro všechny školní i předškolní aktivity, které se k tomu vážou. SAM Labs je modulární bezdrátová stavebnice, se kterou lze vytvářet nespočet kreativních i funkčních projektů. Hlavní předností SAM Labs je obsáhlá metodika a její škálovatelnost dle věku dětí a samozřejmostí je možnost vlastních tvůrčích projektů.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA JAKO CENTRUM KOMUNIKACE MEZI UČITELEM A ŽÁKY

Na semináři se zaměříme na ukázky kombinace frontální výuky a individuální práce žáků. Porovnáme interaktivní tabuli a dotykovou obrazovku. Ukážeme si, jak udělat z bílé tabule zelenou, jak přidat notovou osnovu, jak pozvat k obrazovce více žáků najednou, jak vložit obrázek z internetu, jak vylosovat, kdo půjde k tabuli. Následně si s tablety v ruce si vyzkoušíte, jak lze jednoduše zapojit žáky do výuky či jak využít metodu formativního testování. Prostě si budeme trochu hrát a trochu učit.

Programování a empowerment!

Co má společného rozvoj dětí i dospělých a zdánlivě těžké programátorské problémy? Jakou roli hraje řešení zdánlivě těžkých programátorských problémů v běžném životě? Přijďte si popovídat o tom, proč lidé z IT nejsou o nic větší blázni než-li ostatní a proč by se člověk neměl bát třeba i pokročilejších znalostí a dovedností digitálního věku.

QR kódy ve výuce

QR kódy jsou čím dál častěji používaný nástroj pro zakódování informací. Na tomto workshopu si ukážeme, jak vytvořit a využít ve výuce tyto všem známé QR kódy. Pod QR kódy skryjeme výsledky úloh, případně zadání úkolů k procvičování již zvládnutého učiva. Využijeme je i k samotné výstavbě učiva nového.

Tvorba QR kódů je jednoduchá a rychlá záležitost, ke které potřebujeme pouze počítač (tablet, chytrý telefon...) a připojení k internetu.

Blokové programování ve výuce nejen matematiky

Při tomto workshopu si ukážeme, jak lze využít jednoduché blokové programování robotů Dash a ozobot ve výuce a přinést tak do zavedených stereotypů nový a zábavný způsob procvičování. Workshop je určen pro učitele základních a středních škol napříč všemi předměty.

Blokové programování zvládne každý, i ten, který nemá žádné znalosti v oblasti informatiky. Není potřeba znalostí žádného programovacího jazyka, ani žádného složitého počítačového programu. Vystačíte si s tabletem a připojením k internetu.

Rozšířená realita na ZŠ

V rámci tohoto workshopu si prakticky vyzkoušíme, jak můžeme zobrazit ve třídě i mimo ní pomocí iPadu libovolný objekt. Ve chvíli nám nad lavicí vybuchne sopka, spustí se výukové video či pracovní listy. Pro žáky je práce ve vyučovací hodině zábavná a naučná. Názorně si ukážeme především práci s aplikacemi Quiver, Spacecraft, Catchy a AR Makr. Workshop je určen převážně pedagogům 1. a 2. stupně základních škol napříč všemi předměty. Veškeré vybavení potřebné k práci dostanete k zapůjčení. 


 

Využití IT v hodině cizího jazyka

Tento workshop je určen především pedagogům 1. a 2. stupně základních škol se zaměřením na výuku cizích jazyků. Prakticky si ukážeme, jak zpestřit hodinu využitím zeleného plátna a ozobotů. Také se podíváme na způsoby, které nám pomohou rozmluvit „tiché” žáky ve třídě. Ukázka užitečných a praktických webových stránek je také nedílnou součástí tohoto workshopu. Na iPadech budeme pracovat s aplikacemi Chatterpix kids, Green Screen by Do Ink, Padlet a dalšími. Veškeré vybavení potřebné k práci dostanete k zapůjčení.

Bádáme - Přírodní vědy s iPadem

Workshop je určen převážně pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ se zaměřením na přírodovědné předměty. Budou pro vás připravena různá stanoviště, na kterých si budete moci vyzkoušet různé pomůcky propojené s iPadem a využitelné v přírodních vědách na základní škole. Můžete se těšit na různá přídavná zařízení, ozoboty, čidla a další pomůcky pro výuku přírodopisu, fyziky, chemie a další. Na workshop není třeba brát vlastní zařízení (můžete), budeme disponovat iPady naší školy. Přijďte se inspirovat.