S Edookitem mají rodiče i učitelé školu rádi. A víte proč?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Edookit je školní systém, který je připravený pomáhat učitelům s jejich administrativou a organizací vzdělávacího procesu. Během uzavření škol jsme na stovkách našich škol získali cenné zkušenosti jak organizovat výuku v prezenční výuce, smíšené nebo vzdálené výuce. Ukážeme vám konkrétní příklady. V Edookitu lze sdílet výukové materiály buď přímo nebo formou odkazů na vzdálené zdroje jako je YouTube, kurzy Red Monster, Office 365 dokumenty nebo Google dokumenty. Dále vám ukážeme, jak lze zvládnout zadávání domácích úkolů včetně odevzdávání elektronických příloh tak, aby jste již nemuseli ukládat zdlouhavě soubory z e-mailu. Dále vám pomůžeme s elektronickými písemkami a kvízy, které mohou žáci vyplnit a vy vidíte správné odpovědi. Kvíz je pak přímo spojen s předmětem a známkováním v systému. Nemusíte vytvářet složitě účty žáků v jiných systémech a přepisovat vše k nám. Představíme vám novinku, která vám ještě zjednoduší vaší práci a podpoří vám vzdálenou výuku.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast