Nová informatika přede dveřmi - jak jsme na ni připraveni?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Po třech letech končí strategický  projekt PRIM, na němž participovaly všechny pedagogické fakulty v republice. Projekt měl za úkol vytvořit komplexní podporu pro rozvíjení informatického myšlení žáků základních a středních škol k usnadnění přechodu na nový vzdělávací obsah a koncepci předmětu informatika, který nás brzy čeká. V rámci projektu byla vytvořena sada 14 učebnic a vzdělávacích materiálů, moduly pro školení učitelů v terénu, systém přípravy učitelů na fakultách, modelové ŠVP pro ZŠ, online kurzy informatického myšlení a základů robotiky a další výstupy. Tyto jsou nyní nabízeny školám. Nejdůležitější výstupy projektu, které jsou zdarma dostupné na webu https://imysleni.cz a které již přes rok mohou školy používat ve výuce informatiky, budou v tomto vystoupení představeny.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast