Záznamy vystoupení z konference Počítač ve škole 2021

Zde najdete odkazy na záznamy vystoupení z konference Počítač ve škole (27.–29. 9. 2021). 

Přehled vystoupení z 1. dne konference

Dopolední program

Lucie Gregůrková (MŠMT): Podmínky ve školách pro rozvoj digitálních kompetencí žáků – Národní plán obnovy

Jan Jiterský (MŠMT): Velká revize RVP ZV

Daniela Růžičková (NPI ČR): Revize ICT kurikula 2021

Josef Slovák (NPI ČR): Projekt SYPO, jeho aktivity a podpora revizí RVP ZV

Daniel Lessner (JSI): Informační systémy v novém RVP

Petr Naske (NPI ČR): Aby učitelé měli tu nejlepší práci na světě - o digitálním vzdělávání z NPI ČR pohledem (nejen) Metodického portálu RVP.CZ

Karel Klatovský (Microsoft): Microsoft pro školství

Odpolední program

Matěj Škývara (3DWISER): Nové technologie posouvají možnosti 3D tisku

Pavel Pelčák (PRUSA RESEARCH): Průša pro školy: Jak získat 3D tiskárnu zdarma

Alan Fabik (HARDWARIO): Aktivní STEM výuka IoT technologií s reálnými příklady využití v průmyslu

Tomáš Feltl (Gymnázium Polička): Možnosti programování se školními měřicími systémy

Libor Švejda (Gymnázium Mladá Boleslav): Algoritmizaci a programování můžete do výuky zapojit i Vy

UNICORN UNIVERSITY: Pomůžeme vám uchopit Informatiku 21

Miroslav Staněk, Jakub Novotný (PROFIMEDIA): Jak na nové RVP? Pomůcky (nejen) pro novou informatiku

Jiří Jeništa (AV MEDIA SYSTEMS): Jak s "novou informatikou" začít?

Podvečerní program

Pavel Roubal (Gymnázium Pacov): Digitální technologie v RVP INFORMATIKA 2021

Tadeáš Mudroch (NEXINEO): Vítejte ve vyučování budoucnosti - NEXINEO

Petr Nepustil (K-NET): Připravte si školní infrastrukturu pro práci s mobilní učebnou

Adéla Zehringerová (Česká televize): ČT EDU – Největší portál vzdělávacích videí v ČR