2021

Počítač ve škole 2021

Hlavní témata

Informatika 21

  • Algoritmizace a programování – jak začít, čím pokračovat a kde skončit?
  • Digitální technologie – co by měli žáci vědět o principech digitálních technologií?
  • Informační systémy – jak fungují a proč někdy nefungují?
  • Data a informace – jak naučit žáky vymezit problém, získat data a nalézt řešení?

Digitální gramotnost

  • Kyberbezpečí – jak provést žáky i učitele nástrahami kyberprostoru?

Zahájeno přihlašování na workshopy

Zahajujeme registraci na workshopy, které budou probíhat v počítačových učebnách a dalších vybraných učebnách, jejichž kapacita je omezená. Elektronická registrace bude možná do naplnění kapacity daného workshopu.

Workshopy probíhají paralelně s dalšími vystoupeními, proto si před přihlašováním důkladně prostudujte program konference a přihlašujte se pouze v případě, že jste si zcela jisti, že daný workshop navštívíte. Pokud si návštěvu rozmyslíte, pak se také prosím odhlaste.

Sestavte si vlastní program přímo na webu

Také v letošním roce si můžete přímo na webu konference sestavit vlastní program. Jak na to?

  1. Přihlaste se na portál konference pod vaším uživatelským účtem.
  2. Poté vyberte v menu Program novou položku Detailní program.
  3. Vygeneruje se seznam všech vystoupení a můžete vybírat.
  4. Sestavený program najdete ve svém uživatelském profilu v nabídce Můj účet pod záložkou Můj program.