Připravte si školní infrastrukturu pro práci s mobilní učebnou

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Mobilní počítačová učebna začíná být standardem na většině základních i středních škol. Možnost pracovat s tablety či konvertibilními notebooky v běžných hodinách je určitě velmi zajímavé zpestření pro žáky. Jak se ale na škole na takovouto možnost výuky připravit? Pro školy jsou pro následující roky opět plánovány řada dotační tituly, které bude možné využít pro vylepšení IT infrastruktury. V rámci prezentace vám představíme základní stavební kameny školní infrastruktury, které stojí za to mít na škole dobře vyřešené.

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast