Novinky SW nástrojů pro řízení distanční a prezenční výuky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Při výuce s IT technikou pro vás může být zajímavá řada nástrojů, které vám pomáhají při organizaci výuky. V době Covidu řada škol přešla na platformy Microsoft Teams či případně Google Classroom. Tyto nástroje mohou být zajímavé pro některé případy i v rámci prezenční výuky. Dalším zajímavým nástrojem pro řízení výuky je SW společnosti NetSupport. Někdy stačí znát dobře i nástroje operačního systému. V rámci semináře vám ukážeme některé novinky zmíněných technologií, které můžete velmi pěkně použít při řízení výuky s IT technikou.

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast