Mapové dovednosti – aplikace pro rozvoj práce s mapou

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Práce s mapou vedoucí k rozvoji geografického myšlení je nedílnou součástí výuky zeměpisu na základních i středních školách. Aby byl vzdělávací potenciál map využit naplno, je nutné při přípravě vzdělávacích aktivit pracovat jak s různými druhy map, tak i s různou kognitivní náročností operací s mapou – čtení, analýzou a interpretací informací z mapy. Na přednášce si představíme aplikaci, která je zaměřena na rozvoj různých druhů mapových dovedností. Tyto dovednosti si žáci mohou ověřit při práci s kartogramem, kartodiagramem, areálovou, liniovou a bodovou metodou, turistickou a obecně geografickou mapou. Aplikace představuje pro žáky pouze vzdělávací hru, v rukou učitelů se však stává nástrojem umožňujícím diagnostiku, rozvoj i upevňování mapových dovedností.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace