Jak české školy smysluplně využívají virtuální realitu

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Pokud vás zajímá využití virtuální reality ve školství, tak pro Vás bude tato přednáška fungovat jako rychlé shrnutí všech důležitých informací. Osvětlíme si reálný přínos virtuální reality ve školství a aktuální možnosti využití. Představím vám projekt VR Edu Pack, který již využívají české základní, střední i vysoké školy. Ukážeme si různé formy uplatnění virtuální reality v přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, fyzice, chemii, a dalších předmětech. To vše si vysvětlíme na praktických příkladech, popíšeme typickou vyučovací hodinu a najdeme aktuální možnosti financování.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast