Rámcový program konference

Hlavní témata konference Počítač ve škole 2020

Úvodní den konference Počítač ve škole probíhá tradičně ve velkém sále kulturního domu, kde vás zejména zvaní přednášející seznamují s aktuálními novinkami a trendy v oblasti využití ICT ve výuce. 

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok jsme zvolili následující čtyři:

Svět ve 3D

Kutilové a badatelé ve školních lavicích

  Výuka jazyků s podporou ICT

  Bezpečná a rychlá školní síť

  Robotika

  Přednášky a praktické workshopy

  Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference bude věnována přednáškám workshopům, v nichž vás budou kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovat s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu budou zahrnuty ukázky využití ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupí také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky.

  Co nabídneme na workshopech?

  • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
  • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
  • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
  • kancelářské i multimediální aplikace v praktických ukázkách
  • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
  • programování desktopových i mobilních aplikací
  • rady pro vybavení a nastavení školní wi-fi

  Přijeďte vystoupit na konferenci

  Pokud se uvedeným tématům ve výuce aktivně věnujete, přijeďte představit své nápady a zkušenosti. Nebojte se vystoupit a ukázat výsledky své práce se žáky, právě to zajímá ostatní nejvíce. Připravte si přednáškuworkshop nebo příspěvek do sborníku. Věříme, že Počítač ve škole bude i nadále především vaše konference. Více o možnostech vystoupení na konferenci najdete v sekci Pokyny pro vystupující učitele.

  Komu je konference Počítač ve škole určena?

  • ředitelům škol, metodikům ICT
  • učitelům češtiny, cizích jazyků, přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů
  • učitelům informatiky
  • učitelům a pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání, vedoucím počítačových kroužků
  • firmám působícím v sektoru vzdělávání

  Info leták

  Přehledný informační leták k 17. ročníku konference právě připravujeme.