Workshop

Workshop na konferenci Počítač ve škole

Zapojte aktivně účastníky konference do vašich aktivit. Připravte si praktický workshop, kde si učitelé sami vyzkouší činnosti, které budou moci následně přenést do své výuky na základních a středních školách.

  • délka workshopu: 45 minut
  • přihláška workshopu: do 30. června 2020

Jak přihlásit workshop?

Anotace workshopů vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole prostřednictvím menu Vložit příspěvek (odkaz v záhlaví stránky).

Workshop

Technické vybavení místností pro workshopy

  • dataprojektor (HDMI i VGA vstup)
  • bezdrátové připojení k internetu
  • ozvučení

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo v učebnách vybavených tablety (požadavek na učebnu specifikujte při vkládání anotace).

Softwarové vybavení

Z prezentačních programů bude k dispozici kancelářský balík OfficeLibre Office a Adobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče,Edge, Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích. V učebnách s interaktivní tabulí ACTIVboard bude navíc nainstalován software ACTIVInspire, v učebnách s interaktivní tabulí SMARTboard bude k dispozici software SMARTnotebook.

Požadavek na instalaci jakéhokoli software (s výjimkou výše uvedeného) je třeba uvést při registraci vystoupení a zkonzultovat se správcem sítě (Jiří Padalík, podpora@gynome.cz) s dostatečným předstihem.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci software v průběhu konference.

Odměna pro vystupující učitele

Za workshop učitelé obdrží částku 800 Kč. Pokud workshop vede více lektorů současně, obdrží každý z nich poměrnou část.

Podmínkou vyplacení autorského honoráře je řádná elektronická registrace na konferenci. Nárok na odměnu nemají učitelé prezentující pod hlavičkou firmy.