Strojový překlad a umělá inteligence (prezentuje Mgr. Martin Popel, PhD)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Přednáška úvodem krátce představí některé úlohy, kterými se zabývá počítačová lingvistika, například automatickou opravu překlepů/gramatiky či automatický větný rozbor.

Hlavní pozornost bude věnována úloze strojového překladu, zejména vývoji různých typů překladačů z angličtiny do češtiny během posledního desetiletí. Dnešní nejlepší překladače jsou založeny na technologiích umělé inteligence, konkrétně hlubokých neuronových sítí, a kvalita výsledného překladu se blíží úrovni profesionální překladatelské agentury. Vyvstávají otázky, jak tento pokrok ve kvalitě strojového překladu dosažený během posledních let ovlivní výuku jazyků, ale též zda se na strojové překlady můžeme spolehnout.

Přednášející se zabývá vývojem překladačů a vyhodnocováním jejich kvality na MFF UK. Je autorem česko-anglicko-francouzského neuronového překladače dostupného na adrese http://lindat.cz/services/translation.

 

(prezentuje Mgr. Martin Popel, PhD, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast