Skutečně 3D periodická tabulka prvků - základní pomůcka chemika (skoro) všemi smysly

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Periodická tabulka prvků je základní pomůckou nejen pro chemika, ale pro řadu dalších oborů. Umožňuje nám předvídat chování prvků a někdy i jejich sloučenin, ukazuje v názorné podobě mnoho chemických i fyzikálních zákonitostí a umožňuje snadné pochopení řady principů v přírodních vědách obecně. Navíc, v loňském roce (2019) jsme měli příležitost oslavit její 150 výročí. Právě tolik let totiž uběhlo od geniálního objevu a publikace Dmitrije Ivanoviče Mendělejeva, který tabulku představil v podobě poměrně blízké té, jak ji známe dnes a poprvé formuloval periodický zákon. Z uvedeného důvodu byla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy realizována nová interaktivní výstava většiny prvků periodického systému, vodíkem počínaje a bismutem konče. I když se do výstavy nevešly prvky a sloučeniny radioaktivní, i tak jde o poměrně unikátní soubor řady prvků, které nejsou jen tak někde k vidění (např. praseodym nebo europium). Výstava je vybavena interaktivními prvky, např. zobrazením elektronegativity, biogenních prvků či informacemi o jednotlivých prvcích atd. Souběžně k uvedené výstavě vznikla také "hands on" sbírka vybraných prvků, která umožňuje některé vlastnosti prvků vysledovat s dopomocí vlastní zkušenosti. V rámci uvedené přednášky budou účastníci seznámeni s krátkou historií vzniku periodické soustavy prvků, s možnostmi a funkcemi uvedené výstavy prvků, včetně možnosti seznámit se z několika prvky z uvedené výstavy na vlastní kůži. Závěr přednášky pak bude zaměřen na "poznávačku" prvků.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast