Doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

Zaměření (aprobační předměty)

Typ organizace

Adresa

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Katedra učitelství a didaktiky chemie
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko

Účet existuje již

9 let