Vyhodnocení ankety 16. ročníku konference Počítač ve škole

Děkujeme všem účastníkům konference Počítač ve škole za vyplnění anketních otázek, pozitivní hodnocení akce i za celou řadu podnětných připomínek. Do ankety se zapojilo 87 účastníků konference.

Úroveň celé konference hodnotím:

Technické zabezpečení konference bylo:

Organizační stránka konference byla:

Dostupnost a úplnost informací o konferenci na webu byla:

7 nejlépe hodnocených přednášek:

Miroslav Staněk: Vane vítr, rozviňme plachty (10x)

Cyril Podolský: Jak se dělá animovaný film (9x)

Miloš Bukáček: Dvacet minut, které změní váš názor na svět (9x)

Dušan Mach: Lékaři bez hranic a projekt Missing Maps (6x)

Sylva Vorlová, Jana Košábková: GIS v praxi, GIS ve výuce (4x)

Petr Kočí: Datová žurnalistika jako škola (4x)

Hana Šandová: Jak jsem potkala Otíka (4x)

8 nejlépe hodnocených workshopů:

Sylva Vorlová: GIS Online - vytváříme interaktivní mapy (8x)

Martin Tejkal: Story Maps - vytvořte si mapu s příběhem (8x)

Štěpánka Baierlová, Roman Podlena: Ozoboti ve výuce programování (7x)

Libor Klubal: Tvoříme animovaný film na tabletu a mobilním telefonu (7x)

Barbora Havířová: Zkušenosti s micro:bity (7x)

Alice Jendelová, Martina Vorlová: Animace ve výuce (7x)

Blanka Kozáková: Jak využít šablony pro podporu ICT a jak využít ICT pro podporu šablon (7x)

Sylva Vorlová: GIS Online - základy prostorových analýz (6x)