Výuka s nadšením: 3D modely ve výuce (PVS20)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jak motivovat studenty pro výuku náročné a obtížně představitelné látky? Jak efektivně používat moderní technologie v každodenní praxi?

Martin Bukáček z české firmy Corinth představí interaktivní 3D modely pro výuku přírodních věd. Svou přednášku doplní o ukázku jejich praktického použití v hodině a posluchače také seznámí s existujícími výzkumy o benefitech a výzvách spojených s využitím 3D ve vzdělávání.

 

(Firemní prezentace Corinth, prezentuje Martin Bukáček)

(Firemní prezentace Corinth, prezentuje Martin Bukáček)

(Firemní prezentace Corinth, prezentuje Martin Bukáček)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast