Survey123 – jak na sběr (nejen) prostorových dat v terénu

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Workshop volně navazuje na předchozí semináře představující práci s ArcGIS Online. Cílem je představit jednoduchou a užitečnou platformu pro komunikaci s veřejností, rodiči, ale i nástroj pro sběr prostorových informací v terénu. To vše totiž umožňuje aplikace Survey 123 (součástí ArcGIS Online). Aplikace umožňuje vytvářet, spravovat a publikovat formuláře, které mohou, ale i nemusí zahrnovat prostorovou informaci. Tyto formuláře lze využít například při sběru dat v terénu (mobiliář, zeleň) či pro získání zpětné vazby.

Prezentuje Jana Košábková.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast