O2 Chytrá škola (PVS10)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Chytrá síť O2 usnadňuje život milionům Čechů. Mobilní signál a internet jim umožňuje svobodný přístup k informacím celé společnosti. O2 si uvědomuje, že tato svoboda znamená také odpovědnost. Používání moderních technologií může přinášet i rizika. Naším cílem je tato rizika co nejvíce eliminovat. Snažíme se proto přispívat k rozvoji společnosti a připravovat ji na budoucnost. Ta nespočívá pouze v technologiích, ale především ve způsobu, jakým je nová generace dokáže využít.

Ochrana dětí před negativními vlivy digitálních technologií a zlepšení povědomí rodičů i celé společnosti o dnešním digitalizovaném světě patří mezi ambice O2. Tento cíl pomůže naplnit také náš nový program O2 Chytrá škola. Ten nabízí školám grantovou podporu Nadace O2 a vzdělávací webový portál, který poskytne nejvíce informací o internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti na jednom místě a naučí pedagogy, rodiče i děti používat internet bezpečně a chytře.

Uvědomujeme si, že proto, aby nadcházející generace byly úspěšné, je zapotřebí podporovat vzdělávání dětí, přinášet osvětu jejich rodičům a zlepšovat podmínky škol a učitelů.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast