Jak vzniká filmová loutka? (vede Cyril Podolský)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Workshop je postaven na maximálně 10-ti pracovních skupinách až po 4 lidech (celkem tedy max. 40 účastníků), kteří se zúčastnili předchozí přednášky o animaci. Každá skupinka vyrobí vlastní neprofesionální, ale funkční filmovou loutku. Účastníci se dozvědí, jak se vyrábí profesionální filmová animační loutka (od nápadu, přes výtvarný návrh až k samotné realizaci). Zjistí, kde lze postup výroby zjednodušit tak, aby výroba loutky byla realizovatelná v neprofesionálních podmínkách a prostředí a přitom byla technicky způsobilá k filmové animaci. Budou na místě moci porovnat svůj výrobek s profesionálními filmovými loutkami a rekvizitami. Své vyrobené loutky si mohou ponechat. Veškerý potřebný materiál k výrobě bude na místě k dispozici. 

Workshop nejen předvede nutnost vzájemné spolupráce při vzniku takového výtvarného dílka, zároveň ukáže na propojení fyzického řemeslného prožitku jako prostředku k virtuálnímu cíli (animovaný film). Prokáže, že není třeba oddělovat od sebe reálný a virtuální svět jako protipóly, že je možné je spojit. Pokud předáváme edukativní informace, vypomáháme si přitom i jinak, než jejich vlastní fyzickou podstatou. Forma hry této výuky nekopíruje pregnantní postup, ale napodobuje reálné principy, které lze přímo využít k pochopení jeho podstaty.

Vyrobte si vlastní filmovou loutku s autorem večerníčkových Krysáků.

Na místě bude rovněž možnost zakoupení autorské knihy Strašidelný herbář k připravovanému večerníčku.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast