Klára Feltlová

Zaměření (aprobační předměty)

Typ organizace

Adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Univerzitní 2431
760 01 Zlín
Česko

Účet existuje již

1 rok 2 měsíce