Digitální ředitelna

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Co se zde dozvíte? Jak si vytvořit rezervační systém na prostředky ve škole (mobilní učebna, auto, aula). Jak si vytvořit rezervační systém na konzultační hodiny. Jak plánovat školní projekty, zadávat úkoly a mít přehled o jejich plnění. Jak si nechat schvalovat cesťáky, účtenky či školní akce. Prostě témata jako organizace času, plánování či spolupráce ve škole.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast