Data o středním školství v Kraji Vysočina

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Pro efektivní řízení školství je nezbytné pracovat s analytickými údaji. Ta se často sbírají z jednotlivých škol a školských zařízení a je pak na odpovědnosti aktérů ve vzdělávání, jak se získanými údaji naloží. V rámci prezentace budou představeny zveřejněné datasety o středních školách v Kraji Vysočina a příklady, jak se s nimi pracovalo.

(Prezentuje RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
brizdala26032023.pdf 3.63 MB