Aktuální plány MŠMT v oblasti vzdělávací politiky

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Konference Počítač ve škole 2024 bude zahájena online vstupem pana náměstka Jiřího Nantla. Krátce budou představeny aktuální plány MŠMT pro rok 2024 v oblasti vzdělávací politiky, které se týkají např. změn v oblasti systému podpory vedení škol. Pozornost bude věnována i velké revizi Rámcových vzdělávacích programů a dalším tématům.

(Prezentuje Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek člena vlády, MŠMT)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast