Tipy na zábavné aktivity do výuky hodin chemie a fyziky, ke kterým vám stačí pouze chytrý telefon

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Jedná se o sbírku nápadů pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v hodinách fyziky a chemie na druhém stupni základní školy. Účastníci si vyzkouší vybrané ověřené aktivity na různých úrovní SAMR modelu, které žáky motivují a stačí k nim převážně jejich chytrý telefon. Důraz je kladen na hravou formu aktivit a jejich praktické využití v hodinách.

(prezentuje Mgr. Kateřina Müllerová, ZŠ Lesní Liberec)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast