Síla sociálních sítí v prezentaci školy

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Sociální sítě představují velmi efektivní nástroj pro propagaci a budování silného jména školy. Každý den si Facebook, Instagram nebo TikTok otevírají miliony uživatelů (Češi stráví na sociálních sítích téměř 3 hodiny denně), mezi kterými jsou jak uchazeči o studium, tak jejich rodiče. Využijte sílu sociálních sítí ve svůj prospěch a oslovte svou cílovou skupinu obsahem, který je přesvědčí přihlásit se právě na vaši školu.

(prezentuje Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Karel Komínek, Než zazvoní)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast