Prezentace produktů firmy Edlab Development, s.r.o.

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V rámci prezentace výrobků firmy představíme zájemcům měřící rozhraní a senzory firmy EdLab Development, s.r.o. řady EdLab a InLab využitelné ve spojení  výuky přírodních a technických věd s informatickým vzděláváním.

Prezentace bude doplněna o výukový smart skleník a dále pak o interiérové měřiče koncentrace CO2 v ovzduší a exteriérový měřič množství polétavého prachu. 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast