PASCO - "stará" fyzika, chemie a biologie a "nová" informatika, které si v ŠVP nekonkurují, ale navzájem se podporují ve STEAM projektech (středa odpoledne)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Workshop se zaměřuje na praktickou aplikaci výuky přírodních věd a informatiky v rámci STEAM přístupu. Účastníci se naučí měřit a sledovat přírodovědné fenomény pomocí moderních technologií a aplikovat je v žákovských badatelských experimentech. Zkušenostní výuka podpoří aktivní zapojení žáků a rozvíjení jejich kritického myšlení. Workshop představí inspirativní nápady a ukáže, jak lze propojit tradiční přístupy s moderními technologiemi v oblasti výuky na základních a středních školách.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast