Jak bude vypadat nová maturita z informatiky?

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Nový RVP pro gymnázia zásadním způsobem mění obsahovou stránku výuky informatiky na tomto typu škol. Do výuky by měly být zařazeny čtyři hlavní tematické celky: data, informace a modelování; algoritmizace a programování; informační systémy a digitální technologie.

Jak se tyto změny promítnou do podoby nové maturity z informatiky na gymnáziích? Pojďme se společně pobavit o tom, jaká je současná podoba maturitní zkoušky z informatiky na vašem gymnáziu a jak a zda vůbec byste ji chtěli měnit. Pochlubte se ostatním, co se vám u maturit osvědčilo. Upozorněte na problémy, s nimiž jste se setkali. Zkusme definovat maturanta z informatiky, proč si vlastně maturitu z tohoto předmětu vybírá, co od ní očekává a jak se mu mohou tyto znalosti a dovednosti hodit v budoucím studiu na vysoké škole i uplatnění v praxi.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast