Grafy v češtině

Typ příspěvku

Abstrakt

Dá se propojit český jazyk s výukou matematiky? Tento příspěvek ukáže, že je to možné. Představíme si lekci, která provádí žáky správnou formulací otázek, ukazuje jim, jak se sbírají data, nabídne netypické řešení při vytváření grafů a učí je prezentovat výsledky svých drobných výzkumů na vlastních webových stránkách. A protože se jedná především o hodinu češtiny, budeme diskutovat nejen o tom, jaké digitální kompetence touto aktivitou rozvíjíme, ale také k jakým změnám dochází při psaní elektronických textů.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast