Záznamy vystoupení z konference Počítač ve škole 2022

Zde najdete odkazy na záznamy vybraných vystoupení z 1. dne konference Počítač ve škole (12.–14. 4. 2022). 

Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebookovém profilu konference.

Dopolední program

Ondřej Neumajer (NPI ČR): Proměny digitálního vzdělávání – akcelerace i stagnace        

Lucie Gregůrková, Anna Stočesová (MŠMT): Digitalizace škol díky Národnímu plánu obnovy         

Daniela Růžičková (NPI ČR): Revize ICT kurikula 2022, ohlédnutí za prvním rokem příprav nové výuky

Tomáš Řebíček (NPI ČR): Podpora v rámci revize RVP ZV, IT Guru             

Irena Fričová (NPI ČR): Národní plán obnovy – komponenta 3.1 v režii NPI ČR     

Josef Slovák (NPI ČR): Podpora projektu SYPO/NPI školám – revize ZV ICT a digitální gramotnosti

Jan Jiterský (MŠMT): Hlavní směry revize RVP ZV             

Karel Klatovský (Microsoft): Microsoft – Partneři ve vzdělávání

Odpolední program

Daniel Lessner (JŠI): Modelování v novém RVP 

Daniel Lessner, Petr Naske (JŠI): 20 let Jednoty školských informatiků   

Cyril Brom (MFF UK Praha): Výukové počítačové hry      

Vladimír Herber (PřF MU Brno): Učíme se hrou?              

Radko Sáblík (Smíchovská SPŠ a gymnázium): Projekt Komenský 2.0 a Evropa 2.0             

Miroslav Sláma (ZŠ Nové Město na Moravě): BETT – veletrh vzdělávacích technologií v Londýně