S 3D tiskem od nápadu k výrobku (čtvrtek od 8:30)

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Tento workshop nabídne zájemcům, kteří mají zájem zařazovat v rámci své školy technologii 3D tisku, potřebné dovednosti. Ukáže, jak nad rámec tradičního školního vzdělávání nabízet žákům digitálně technické činnosti pro podporu kreativity a technického myšlení. Seznámí vás s metodikou práce s touto technologií, jako je příprava výrobních dat a obsluha stroje. Zároveň si prakticky vyzkoušíte vytvořit svůj první projekt pro 3D tiskárnu a dozvíte se o platformě FabLab University, která se má za cíl poskytnout školám materiály ke vzdělávacím projektům právě za použití této technologie.

(Lektor Jan Vejtasa, kamion FabLab Experience - Vratislavovo náměstí)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast