Projekt Komenský 2.0 a Evropa 2.0

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

V druhé polovině roku 2022 bude Česká republika předsedat Evropské unii. Při této příležitosti je vhodné řešit konkrétní témata, která jsou nadčasová a zároveň spojená s danou zemí.

                Vzdělávání studentů se nejen v České republice potýká s nutností přizpůsobit svou formu a obsah 21. století, reagovat na dynamický rozvoj moderních technologií, na digitalizaci, robotizaci, kdy některé pracovní pozice zanikají a jiné naopak vznikají. Do toho přišel Covid-19, školy se zavíraly, začala se využívat distanční výuka či dokonce hybridní výuka, kdy část studentů je prezenčně ve škole a část doma. Nyní probíhá válka na Ukrajině a do České republiky, ale též celé Evropy, přichází mnoho uprchlíků, včetně studentů středních škol a žáků základních škol.

                To vše jsou ohromné výzvy před školskými systémy v celé Evropě a Česká republika má ve vzdělávání tradici, kterou položil Jan Amos Komenský, jehož myšlenky jsou stále ve vzdělávání uplatňovány, bohužel však více v zahraničí, než v jeho rodné zemi.

                Středoškolští studenti v České republice mají zájem se velmi aktivně zapojit do procesu přeměny vzdělávání, jehož vizi popisuje Strategie 2030+, ale také do předsednictví České republiky v Evropské unii. Reprezentanti státu by měli tuto jejich iniciativu využít a podpořit jejich zájem, neboť díky svým aktivitám získají studenti mnoho potřebných kompetencí do reálného osobního, společenského i profesního života.

 

Projekt „Komenský 2.0 a Evropa 2.0“ si klade následné hlavní cíle:

  • transformovat hluboké a nadčasové myšlenky „učitele národů“ do 21. století, vytvářet vhodné tematicky zaměřené projekty, na kterých se budou výhradně podílet středoškolští studenti, přitom vzniknou různé aplikace, videa, podcasty, výukové hry („škola hrou“ se realizuje pomocí „gamifikace“)
  • síťovat školy, ředitele, učitele a studenty (setkávání všech najednou), kdy student není jen objektem vzdělávání, ale partnerem ve vzdělávání a aktivně se zapojuje do chodu a vizí své školy, do projektů školy
  • zvyšovat podnikavost studentů, vychovávat je nejen jako budoucí zaměstnance, ale také jako živnostníky a podnikatele, podpora vlastních studentských projektů, podpora studentských Start-upů
  • využít virtuální a především rozšířené reality k vyšší atraktivnosti a názornosti probíraného obsahu, kdy si přes mobilní telefon student může zobrazit ve 3D cokoli před sebe (AR výuka)
  • vytvoření komunity středních a základních škol (ředitelů, učitelů, studentů), které budou spolupracovat na zavádění vizualizací či rozšířené reality do výuky, zároveň se budou podílet na vytváření těchto výukových aplikací; tvořit je mohou studenti středních škol, ti mohou pomáhat i s jejich aplikací na základních školách
  • do budoucna se předpokládá navázání kontaktů se školami v zahraničí  

 

(Prezentuje Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast