Nová informatika s robotickou stavebnicí VEX GO

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Robotika není jen budoucnost, ale také přítomnost. Jednoznačně se jedná o oblast STEAM výuky, což je propojení vědy, technologií, inženýrství, umění a matematiky. Tyto obory mají budoucnost a jsou považovány za rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik států, pro udržení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj. U žáků pomocí robotiky rozvíjíme digitální gramotnost a informatické myšlení, ale i čtenářskou a matematickou gramotnost, pozitivní vztah k sebevzdělávání, logické myšlení, reakci na změny, rozhodování, pochopení problému a hledání řešení, prezentaci a obhajování vlastních i společných výsledků, trpělivost, pracovitost, manuální zručnost a kreativitu při řešení problémů a úkolů. Tedy klíčové kompetence, což je důvodem, proč zařadit robotiku do výuky již od nejnižších ročníků. Nová stavebnice VEX GO je součástí robotické řady VEX, která prochází od mateřské školy až po střední školy, takže žáci s ní mohou postupně růst. Programovací prostředí VEXcode GO pomáhá žákům naučit se základy blokového programování, zároveň stavebnice rozvíjí i konstrukční dovednosti. Sestavení jednoduchých automobilů či robotů trvá méně než 10 minut a demontáž a uložení všech dílů méně než 5 minut, což poskytuje dostatek času na vytvoření jednoduchého programu a vyzkoušení činnosti robota a poskytnutí okamžité zpětné vazby, která podporuje zapojení žáků během jedné vyučovací hodiny. Ukázka připravených úloh, které může hned zařadit do výuky.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast