Hlavní směry revize RVP ZV

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

21. 3. 2022 jsme představili návrh dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Do 21. 4. 2022 bude probíhat jeho veřejné připomínkování. V rámci vystoupení bude obsah dokumentu stručně odprezentován a představeny možnosti jeho připomínkování. Zároveň bude podána informace o dalším harmonogramu revize RVP ZV a možnosti zapojení odborné veřejnosti.

 

(Prezentuje Jan Jiterský, MŠMT)

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace