Digitalizace škol díky Národnímu plánu obnovy

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Strategie 2030+ zdůrazňuje potřebu rozvíjet digitální kompetence a snižovat nerovnosti ve vzdělávání. V rámci revizí RVP pro základní vzdělávání a gymnázia dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, a nového vzdělávacího oboru Informatika. MŠMT díky Národnímu plánu obnovy využije finanční prostředky na digitalizaci škol a poskytne jim finance na digitální učební pomůcky a pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky. Prezentace popíše podmínky a kritéria poskytnutí těchto financí.

(Prezentuje Lucie Gregůrková, MŠMT)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
220412gregurkovapocitacveskole.pdf 2.52 MB