Registrace pro učitele

Konference se zúčastním 2 nebo 3 dny

Konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1 590 Kč (pro studenty do 26 let 400 Kč). Vzhledem k omezené kapacitě je počet účastníků z jedné školy/organizace omezen na 4 osoby.

Konferenční poplatek umožňuje:

  • účast na libovolném počtu přednášek
  • účast na libovolném počtu workshopů
  • účast na společenském programu (rautu)

Konferenční poplatek zahrnuje:

  • organizační náklady
  • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací
  • náklady na společenský program

Chci se registrovat na konferenci

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou.

Účastníci konference

Konference se zúčastním pouze 1 den

Jednodenní konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1290 Kč (pro studenty do 26 let 300 Kč). Jednodenní konferenční poplatek nezahrnuje účast na společenském večeru. Vzhledem k omezené kapacitě je počet účastníků z jedné školy/organizace omezen na 4 osoby.

Jednodenní konferenční poplatek umožňuje:

  • účast na libovolném počtu přednášek během jednoho dne konference
  • účast na libovolném počtu workshopů během jednoho dne konference

Konferenční poplatek zahrnuje:

  • organizační náklady
  • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací

Chci se registrovat na konferenci

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou.


Storno podmínky

Účast na konferenci je možné stornovat nejpozději 17. září 2021. V případě požadavku na storno účasti se prosím obraťte na p. Petru Starou.

Pozdější storna přihlášek z organizačních důvodů nepřijímáme. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka z téže organizace. Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a konferenční materiály.

Registrací na konferenci vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

Akreditace

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace, číslo akreditace 14317/2021-2-462 v délce 25 hodin. Akci je možné hradit ze šablon.

Odpovědnost za škody

Každý účastník konference odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku účastníků konference.

Protiepidemická opatření

Všichni přihlášení účastníci se zavazují dodržovat protiepidemická opatření platná v době konání konference (např. nošení ochrany úst a nosu, doložení potvrzení o očkování proti koronaviru, resp. platný antigenní/PCR test apod.).