Revize ICT kurikula 2021

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Příspěvek přináší aktuální informace o stavu revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. Letos vyšel revidovaný RVP ZV a připravuje se revize rámcové vzdělávací programy pro gymnázia. Na konci letošního školního roku a o prázdninách proběhla k revidovaným RVP G veřejná konzultace. Dozvíte se, jaké byly nejčastější připomínky a podněty k těmto programům a jak vypadá jejich finální verze.  Také se dozvíte, jak pokračuje podpora učitelům a školám základních škol a jaký je harmonogram zavádění revidovaných rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
Revize ICT kurikula 2021 4.36 MB