Jak na nové RVP? Pomůcky (nejen) pro novou informatiku 1

Typ příspěvku

Abstrakt

Jak naplnit požadavky nových RVP na výuku Informatického myšlení co možná nejjednodušeji a přitom tak, aby to bavilo žáky i učitele, kteří tuto problematiku doteď nemuseli řešit? Co je to ten „kóding“?

Série ukázek v našich workhshopech představí tak trochu jiný pohled na informatické myšlení a jeho výuku. Navštívíte-li naši třídu budoucnosti, vytvoříte si představu o moderních pomůckách, které umožňují pracovat žákům širokého věkového rozpětí i vzdělávacích potřeb.

V prvním dílu našeho semináře se nejmladší žáci (či učitelé v jejich rolích) chopí stavebnice Robo Wunderkind, na které se naučí, jak nejjednodušeji ovládat elektronické prvky (jak pochopit, co vlastně robot "dělá", jak říci „robotovi“, co má „dělat“).

Následně coby "starší děti" za pomoci systému SAMlabs naučíme robota samotného rozhodovat (o tom, co má „dělat“ v různých případech).

Ve druhém dílu semináře se přesuneme na druhý stupeň. Ukážeme nástroje, pomocí kterých se žáci mohou více soustředit na samotná data, které vedou k robotově rozhodování (naučí se chápat, proč se robot rozhodl "dělat právě to, co dělá"). Pomůže nám systém PASCO Scientific.

Pomůcku iRobot Root lze využít ve všech ročnících. Navzdory svému názvu, robotika je vlastně předmět, který se s ní vyučovat vůbec nemusí.

V naší třídě budoucnosti zasadíme všechny nové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení do celkového vyučovacího rámce. Využijeme k tomu pomůcek pro rozvoj digitálních kompetencí – interaktivní panely s výukovými software a další.

Navštivte nás i bez jakékoli předchozí „znalosti programování“. Přijďte a zkuste si sami vytvořit „chytré rolety“ či „chytrý zvonek“, "chytré světlo" či "chytrý vysavač"… Možná z toho sami pak budete „chytřejší“…

Instrukce BYOD
Aplikace Sam Space, Robo Wunderkind, SPARKvue

Stupeň školy

Vzdělávací oblast