Jak na nové RVP? Pomůcky (nejen) pro novou informatiku

Typ příspěvku

Abstrakt

Jak naplnit požadavky nových RVP na výuku Informatického myšlení co možná nejjednodušeji a přitom tak, aby to bavilo žáky i učitele, kteří tuto problematiku doteď nemuseli řešit? Co je to ten „kóding“ a jak jej uchopit? Kde je hranice mezi hračkou a didaktickou pomůckou? Kde je hranice mezi informatickým myšlením a digitálními kompetencemi?

Zamyšlení nad 4 aktivitami (realizované za pomocí čtyř technologií), se kterými se návštěvníci konference mohou posléze naživo setkat v rámci našeho workshopu. Pozvánka do naší "třídy budoucnosti", v níž si vytvoříte představu o moderních pomůckách, které umožňují pracovat žákům širokého věkového rozpětí i vzdělávacích potřeb.

Navštiv nás a vše si zkus. VYTVÁŘEJ, ZKOUMEJ, ZAPOJ SE, ROZVÍJEJ SE, PREZENTUJ, SPOLUPRACUJ! (A potom nám dej zpětnou vazbu!)

Stupeň školy

Vzdělávací oblast