Jak dál po Ozobotech? Scratch!

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Jak dál po Ozobotech? Scratch!
Abstrakt

Minulý rok jsem na této konferenci ukazoval, jak lze pochopit základní principy algoritmizace a programování pomocí robůtků Ozobotů v programovacím prostředí OzoBlockly. Při mojí výuce pak na tento krátký úvod navazuji programováním jednoduchých her ve Scratchi, což děti a studenty velmi baví. Přitom intenzivně procvičí a rozvinou svoje algoritmické myšlení. A z pohledu školy je velkou výhodou, že není potřeba pořizovat žádné pomůcky ani instalovat aplikace – celý Scratch běží jako webová aplikace v prohlížeči.

Instrukce BYOD
Není potřeba nic instalovat, přineseme pro účastníky vlastní zařízení.

Stupeň školy

Vzdělávací oblast