Jak (beze strachu) začít s novou informatikou na 1. stupni ZŠ

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Abstrakt

Revize RVP ZV přinášejí novou informatiku na 1. stupeň ZŠ. Pro mnoho prvostupňových učitelů a učitelek je to něco úplně nového, něco, co nestudovali, něco, z čeho možná mají i trochu strach. Já si myslím, že obavy jsou zbytečné a právě prvostupňový učitel je ten pravý, kdo by měl novou informatikou provázet děti na prvním stupni. 

Na přednášce si představíme čtyři části nové informatiky – Digitální technologie, Informační Systémy, Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování. Ukážeme si, co se za učivem a očekávanými výstupy pro 1. stupeň skrývá, jak nové oblasti začlenit do ŠVP, jak je propojit s dalšími předměty a jak vůbec s výukou nové informatiky začít. Nebude chybět ani inspirace a odkazy na dostupné materiály. 

Přednáška je úvodním vstupem k workshopu Unplugged aktivity (nejen) na 1. stupni, na kterém si aktivity vyzkoušíme z pozice žáků a pobavíme se i o metodice. 

 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast

Prezentace
Příloha Velikost
jakzacitbezestrachusnovouinformatikou.pdf 2.94 MB