Internet věcí s micro:bity

Prezentující/autoři

Typ příspěvku

Internet věcí s micro:bity
Abstrakt

Jak přiblížit internet věcí žákům a studentům, pokud zatím zvládají jen blokové programování? Určitě lze využít micro:bity a jejich vývojové prostředí MakeCode. Díky schopnosti připojovat k micro:bitůmrůzná rozšíření je možné nejen měřit fyzikální veličiny (okolní teplota, intezita světla, tlak, vlhkost, výška hladiny,...), ale naměřená data i odesílat do cloudu, kde jsou pak odkudkoliv k dispozici. Přijďte si na workshop vyzkoušet, jak s micro:bity ve výuce pracovat a načerpejte inspiraci pro svou výuku nebo výuku vašich kolegů. 

Stupeň školy

Vzdělávací oblast